Felnőtt és gyermek háziorvos helyettesítő

 

Részletes adatok

Hirdetés jellegeajánlat
Állás, munkakör megnevezéseháziorvos helyettesítő
Munka jellegeFőállás teljes munkaidőben
MegyeKomárom-Esztergom megye
Település neveKecskéd
UtcaFő utca 3.
E-mail címalpolgarmester@kecsked.com

Bővebb információ

Kecskéd Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi feladatok helyettesítés keretében történő, az önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő ellátására.

Vármegye: Komárom-Esztergom
Település: Kecskéd
Ellátandó települések száma: 1 ( Kecskéd)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.02.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt és gyermek (vegyes)
Az ellátandó feladatkör:
Kecskéd községek 000006975 ÁNTSZ kódszámú felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetének helyettesítés keretében történő ellátása, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye:
2852 Kecskéd, Fő utca 3.
A pályázati feltétel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
2. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
3. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
6. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státuszt) igazolása,
7. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
9. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 19.
A pályázat elbírálási határideje: 2024. január 25.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen vagy emailben kell benyújtani az alpolgarmester@kecsked.com címre.
Postai cím: Kecskéd Község Önkormányzat 2852 Kecskéd, Vasút utca 105.
Személyesen: Grúber Zoltán polgármesterhez kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kaszányiné Ruppert Tímea alpolgármester nyújt a 06-30/4626339 telefonszámon vagy az alpolgarmester@kecsked.com email címen.
A borítékon kérjük feltüntetni: Helyettesítő háziorvosi pályázat Kecskéd
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Az önkormányzat biztosítja a rendelőhelyiséget és berendezéseit és 2 fő szakasszisztenst a feladat ellátásához. Az önkormányzat vállalja továbbá a rendelő fűtési költségeit, a víz és csatornadíjat, az áramdíjat, valamint a takarítás költségeit. A pályázatokat Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

Kecskéd Község Önkormányzat
2852 Kecskéd , Vasút utca 105.