Ügyvezető igazgató, fürdővezető Bükkszék

 

Részletes adatok

Hirdetés jellegekeresés
Állás, munkakör megnevezéseügyvezető igazgató, fürdővezető
Munka jellegeFőállás teljes munkaidőben
MegyeHeves megye
Település neveBükkszék
E-mail címbukkszek@bukkszek.hu

Bővebb információ

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyes tulajdonosi jogkörében eljárva

PÁLYÁZATOT

hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető tisztségének betöltésére.

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, 5 év időtartamra szólóan, 90 napos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint

Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft 3335 Bükkszék, Fürdő út 10.

Az álláshely az eredményes elbírálást követően azonnal betölthető.

Az ügyvezetői lényeges feladatok
– a Bükkszék Termálstrand Kft. (a továbbiakban: Kft.) által a bükkszéki termálfürdő önálló üzemeltetése,
– a Kft. vezetése, irányítása a társaság alapító okiratában és a működési engedélyekben rögzítettek szerint,
– a Kft. gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése,
– rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása,
– vendéglétszám növelése,
– fürdővezetői feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése,
– egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása

Pályázati feltételek
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– felsőfokú iskolai végzettség,
– 3 év vezetői gyakorlat,
– felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS Word, MS Excel),
– B kategóriás jogosítvány

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
– gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, pénzügyi, vendéglátóipari végzettség,
– idegen nyelv ismerete,
– pályázati menedzsmentben való jártasság,
– marketing ismeretek,
– 3 év közfürdőben (gyógy – és vagy strandfürdőben) szerzett szakmai gyakorlat

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre
– a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója
– szakmai önéletrajz
– a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérést igazoló bizonylat
– a pályázó nyilatkozata, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22. § alapján nem kizárt, vele szemben a Ptk. 3:115. § alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen díjazásra tart igényt,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó kérelme, ha a pályázati anyagának tárgyalására zárt képviselő-testületi ülést kér elrendelni.

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 15. 16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Község Önkormányzata, Sági Ferenc polgármesternek címezve 3335 Bükkszék, Dobó István út 1.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton és személyesen zárt borítékban, vagy a bukkszek@bukkszek.hu e-mail címen lehet benyújtani. A borítékon vagy az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni: „Strand Üv pályázat”
A pályázatok várható elbírálási határideje: 2024. április 22.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Információ kérhető: Sági Ferenc polgármestertől 06 (30) 630-9931 telefonszámon